JN-Hydro


Toiminta


JN-Hydro Oy on v. 1999 toimintansa aloittanut hydrauliikan ja pneumatiikan alalla toimiva yritys. Yrityksen toimialueena on pääsääntöisesti Etelä-Suomi.
Yrityksen palveluihin kuuluvat mm. seuraavat korjaus- ja huoltotyöt:

-Öljyn suodatukset
-Hydrauliikan ja pneumatiikan korjaus- ja huoltotyöt
-Paineakkujen tarkastukset
-Hydrauliset ja pneumaattiset putkitukset
-Jäteöljyjen ja suodattimien hävitys
-Tarvikkeiden myynti

Tarvikkeina käytössä on pääsääntöisesti hydrauliikassa Parker ja Dunlop Hiflex komponentit. Pneumatiikassa käytössä ovat Festo ja Metal Works. Öljyn suodatinmerkkeinä ovat Finn Filter, MPF-Filter ja Mahle,Purolator. Letkuissa ja Liittimissä käytössä on Dunlop Hiflex.